hits

Godt nytt for Norge og Erna

Det er ikke mer enn en drøy måned til Stortingsvalget.

Meningsmålinger viser ulike tendenser og husk at det er store feilkilder, særlig for de mindre partiene. 

Mange er usikre på fremtidens arbeidsmarked, boligprisene og den økonomiske veksten for Norge. Denne overskriften stod i Dagbladet i går:

Hva er temperaturen på AS Norge i starten av august?

Trøsten er at flere av de viktige nøkkeltallene for norsk økonomi nå viser en positiv utvikling. 

Netto 20-30.000 nye jobber årlig

Oppsummert tror jeg at arbeidsmarkedet er i klar bedring, og at ledigheten går klart nedover det neste året. 

Det er benyttet store penger på tiltakspakker, samferdsel og andre tiltak gjennom de senere års statsbudsjetter. 

Vi kan slå fast at Regjeringen har lykkes med å stabilisere arbeidsmarkedet og kompensere for oljekrisen på Vestlandet. 

At arbeidsledigheten synker i Stavanger og boligprisene stiger moderat betyr at fraflyttingen bremser opp, og optimismen kommer sakte - men sikkert tilbake. 

Norges Bank og SSB spår en betydelig bedring i norsk økonomi. 

Norges Bank  SSB
2017: BNP-fastland 2,0 %  2017: BNP-fastland 1,9 %
2018: Arbeidsledighet (aku) 4,0 %  2018: Arbeidsledighet 4,2 % (aku)
2018: Netto jobbvekst 1,0 %  2018: Netto jobbvekst 0,7 %

 

Med rundt 2,7 millioner sysselsatte gir prognosene over en jobbvekst (netto) på 20-30.000 personer årlig. Ledigheten registrert ved NAV-kontorene er under 3 %, og er på vei ned den også.

Lav rente lenge og bedre arbeidsmarked holder boligprisene oppe.

Selv om Oslo-markedet har fått merke en klar korreksjon, vil jeg ikke regne med at det skal mye lenger nedover. Bildet på Oslo er også spesielt siden mange har drevet boligspekulasjon, og Siv Jensen innførte særregler for Oslo. At det biter er jo egentlig meningen!

Hvis boligprisene nasjonalt stiger med 3-5 prosent i årene som kommer, er det langt bedre enn boom i Oslo og depresjon i Stavanger - slik det var i 2016.

Norges Bank sier klart at rentene ikke skal opp, etter planen, før i 2019. Sammen med bedring for økonomien og arbeidsmarkedet bør det holde oss unna boligkrakket.

Oljenedturen over?

Det er ingen tvil om at Norge ble hardt rammet av et dramatisk fall i oljeprisene i 2014. Med de store ringvirkningene oljeklyngen har gitt til investeringer og arbeidsplasser, var det tydelig at myndighetene måtte bidra med ekspansiv penge- og finanspolitikk. Det har vært brukt mye oljepenger, men det har faktisk vært nødvendig. Jeg tror også boom i alderspensjoner har bidratt til dette.

Ulike prognoser for "oljå": 

Norges Bank  SSB
2016: Oljeinvesteringer - 16,4 %  2016: Oljeinvesteringer -16,4 %
2017: Oljeinvesteringer - 5,2 %  2017: - 7,1 %
2018: Oljeprisen 50 dollar  2018: Oljeprisen 481 kroner

 

Etter rundt 47.000 tapte jobber innen oljenæringen og leverandørindustrien, er det godt å se at arbeidsmarkedet stabiliseres noe nå. 

Det siste tallet fra SSBs Arbeidskrafts-undersøkelse (aku) gir en indikasjon på at det kommer en bedring for oljenæringen gjennom året.

Jeg tror ingen vinner valg på bedring i økonomien alene, men et positivt skifte rett før valgdagen gjør meningsmålingene enda mer usikre.

**

Se flere tall på Arbeidsmarkedet her https://ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/aku

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar