hits

Eldrehjelpen kommer ikke før i 2020?

Det er valgår og Regjeringen produserer en rekke Stortingsmeldinger som varsler nye, gjennomtenkte løsninger på samfunnsutfordringer. Våre folkevalgte og deres rådgiverkorps vet ihvertfall hva de ...

Barn av oljestaten Norge

Vi er alle barn av oljestaten Norge. Ofte kalt Verdens rikeste land ellermuligenseneste Kuwait-økonomi i Norden.Derfor er det viktig å se på ulike fakta og konsekvenser som følger av vår "nye rikd...

SSB: Arbeidsinnvandring endrer Norge

Det er alltid mye spennende fakta og økonomiske vurderinger i Utsynet fra SSB! Denne gangene er det ekstra mye fokus på hva de mener. Fordi det er kommet uklare signaler på hvor norsk økonomi skal...

Gladmeldingen fra Norges Bank?

Jeg har vel sjelden opplevd en så feststemt sentralbanksjef. Ja, han er bekymret. Det skal en mann i hans stilling være. Alltid. Uansett. Men det er en optimistisk årstale der han slår klart fast...

Utsatt krise!

Johnsen klarer ikke helt å skape stemning for nye tiltak og forbedringer av den norske modellen. Pressemeldingen for norsk fremtid de neste 40-50 årene starter slik; - Norge er et rikt samfun...

Sette byens boligmarked på hodet?

Mennesker som kommer til Norge har behov for arbeid og tak over hodet. Sysselsettingsbehovet, spesielt innen visse bransjer, er for tiden meget stort. De nye gruppene arbeidsinnvandrere til norsk i...

Mer skatt inn, flere byråkrater?

2012: Et godt skatteår for landet! Oljen bidrar mer, men går det bare til flere byråkrater? Det er igjen kommet tall som viser at skatteinntektene øker i Norge. Denne gangen er det vekst på 51 m...

Eurokrise: Full gass for Norge!

Det kom nye SSB-tall for Norges handel med olje, gass, fisk og aluminium 15.januar. Handelsoverskuddet økte med 30 nye milliarder kroner gjennom Eurokriseåret 2012. I ly av Eurokrisen er det ful...

Oljestaten: Hvor skapes verdiene?

I den siste SSB utgivelsen i desember kom svaret på hvor verdiskapingen skjer i AS Norge. Over halvparten av verdiskapingen (bruttoproduktet) skjer i Oslo, Akershus, og Rogaland inkl. kontinen...

EU: Norge er onkel Skrue og heldige Anton

Hvis Europa sammenliknes med Andeby, så er Norge en kombinasjon av rike Onkel Skrue og heldige fetter Anton! Vi har rikdommen bortgjemt i Pensjonsfondet og har høyeste BNP per innbygger i verden. ...

Samfunnsnyttige kapitalister og skatt

Målet med skattesystemet er å gjøre kapitalistene til samfunnsnyttige jobbskapere! I dag går overskuddskapitalen til dyre leiligheter. I dag legges det opp til at enhver mellomstor bedriftseier ta...

Trippelsmell for bedrifter i distrikts-Norge

I makro går AS Norge så det suser, men det er en fare for jobbene i distrikts-Norge ved at høy lønnsvekst spiser opp lønnsomheten i små og mellomstore bedrifter. På toppen kommer formuesskatten på ...

Norsk landbruk bondefanget av grensehandel

Det har vært mye toll-tull i forbindelse med neste års statsbudsjett. Nå viser en ny rapport at norsk landbruk er bondefanget av grensehandel og raskere veibygging mellom Oslo-området og Sverige. I...

Handlingsregler og andre skumle dyr

Det finnes ingen fasit på riktig oljepengebruk i norsk økonomi. Vi har de siste 5 årene sett at enorme skatteinntekter har gitt store ekstrainntekter til statskassen. Finansdepartementet forsøker å...

Helse er den nye skattepolitikken…

Det har skjedd noe merkelig i den politiske debatten i Norge. Helse er blitt viktigere enn skatt og næringsliv. Ja, ifølge valgforskere er helse det viktigste spørsmålet for velgerne i alle Stortin...

Skatt: Hardt press fra Sverige!

I forbindelse med fremleggelsen av NHOs økonomirapport ønsket næringspolitiske direktør Brubakk lavere selskapsskatt. Det virket malplassert, men nå forstår vi bedre hvorfor. Sverige har planlagt d...

Lønnsproblemer i staten

Det kan tyde på at lønningene i offentlige virksomheter er på vei oppover. Gjennom finanskrisen har norske topplederlønninger steget langt mer i stat og kommuner enn i vanlige bedrifter. For meg s...

Send takkekort til Polen, Sigbjørn!

På torsdag kom SSB med sine nye makroprognoser, og det ser lyst ut for Norge mot 2015! Vekst i fastlandsøkonomien med 3,6 % i år og 3,1 % i 2013. En arbeidsledighet som kryper sakte opp fra 3,1 t...

Et helt umulig boligmarked?

Kampen om boligene hardner til. Studenter, unge og arbeidsinnvandrere kjemper om de samme boligene – ofte i og rundt storbyene. Det gjelder å sikre seg egen bolig før utdannelsen er ferdig. H...

Scihzofren norsk økonomi – hvilken krise?

Det er ikke lett å spå om norsk økonomi for tiden. En overskrift om ny stor industrikrise står side om side med lavest ledighet i Europa. Vi er på mange måter en helt scihzofren økonomi med sterke...

Bølger av eldre, innvandrere og studenter

Befolkningsanalyser er blitt den nye “hype” innen utredning. Hver eneste dag leser vi om eldrebølge, flyttinger, fødsler og selvsagt innvandring. NyAnalyse har jobbet med disse problems...

Nordmenn er ikke bolighaier, men litt nyrike!

For 100 år siden var det storbønder, fabrikkeiere og næringslivsfolk som eide de flotte eiendommene. Skipsredere bygde sine slott og feriehus, mens den jevne borger hadde dårlig boligstandard. Id...

Gresk tragedie, norsk krone!

I VG på søndag bidrar NyAnalyse med tall og kommentar på billigere ferie i EU. Det skyldes vår sterke krone og gode lønnsoppgjør. Vi er de rike nordboerne, som “struck oil” i 1969. Og v...

Revidert: A walk in the park, Sigbjørn!

Som tidligere finansrådgiver på Stortinget er Budsjettdagene i oktober og mai alltid litt høytid. AS Norge får et budsjett for inntekter og utgifter. Helse, skole og 429 kommuner får sine penger ti...

Store forskjeller på uførhet i region-Norge

Vi har et stort problem ved at altfor mange faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet på passive trygdeordninger. Det er ekstra ille når det stiger i gruppen unge mennesker. Jeg har tidligere sa...

Farvel lavrentebane!

27.april 2012 går nok inn i rentehistorien som dagen da renten egentlig ble satt opp igjen, etter finanskrisens fase 2. Det skyldes at på...

Kamp om plassen rundt Oslo-gryta!

Hjelp, jeg skal selge bolig! Eller hurra jeg selger – men hva blir prisen? Mulighetene er ikke dårlige hvis man sitter på noe 25 minutter fra Oslo i dagens marked… Jeg advarer leserne...

Skal Øystein Olsen redde industrien?

Sentralbanksjef Øystein Olsen står overfor en umulig oppgave. Ved hjelp av virkemiddelet renten og kommunikasjon rundt skal han styre mot stabil inflasjon (på 2,5% rundt 1-3 år frem i tid). Samti...

3 dagers arbeidsuke, olje og Kina….

Hver eneste dag kommer det nye innspill i diskusjonen om at “verdens rikeste land” er i forfall. Det handler ofte om utenforskapet (uføre, trygdede mfl) eller ungdom som ikke vil jobbe....

Rentefeilen fra 2002 i revers?

Pengepolitikk er ikke enkelt. Derfor blogget jeg om “problemrenten” forrige fredag. Ifølge en twittermelding fra Norsk industri til undertegnede skal jeg lese og lære mer fra Olsen på ...

Problemrenten til Norges Bank

Idag, fredag 9.mars, kom nye inflasjonstall. De står bom stille på 1,3% målt ved Norges Banks viktigste måltall, KPIJAE. Men i bakgrunnen lurer lønnsinflasjonen. Offentlig sektor går trolig inn for...

Globalisering: Norge som gratispassasjer?

I Norge er vi heldige og omstillingsdyktige. Vi har mange kvinner i arbeid og en høyt utdannet befolkning. Vi er verdens rikeste land og det skyldes oljen eller det svarte gullet, sies det ofte. V...

Glem det, Olsen!

I årstalen 16.februar lanserte sentralbanksjefen ideen om å benytte 3% istedenfor 4% av oljefondet over tid. http://www.norges-bank.no/pages/88046/arstale_2012.pdf Det har vært disk...

Enøyde eksperter om boligboble?

Det er grunn til skepsis når IMF og Shiller sier det er en boligboble i Norge! Norge er et boligparadis for alle som har bolig. For andre kan det ...

Verden i krise, Jens i skatteparadis?

Europa sliter, USA er ingen kraftig motor for verdensøkonomien, men Asia og Brasil holder global vekst oppe. Ja, og lille Norge, Sverige og Tyskland klarer seg bra. Fredag...

10 minutter mellom rådhusene i kommune-Norge

Det er ikke fornuftig med 429 kommuner her til lands. Inderøy og Mosvik i Nord-Trøndelag slo seg sammen fra årsskifte! Konsekvensen er for mange byråkrater og for svake kompetansemiljøer innen hel...

Se etter mulighetene i 2012!

Året 2011 ble helt annerledes enn noen av oss kunne forvente. Det ble det året da Norge opplevde sitt verste angrep på&nbs...

Sjokktall på boligformue og formuesskatt

Fredag 25. november kom SSB med utrolige spennende tall for skatteinngangen basert på likningen for 2010. 134.000 færre betalte formuesskatt i 2010 ift 2009. Det skyldes at fritak i bunn...

Er vi født effektive eller bare blitt sånn?

Produktivitetsvekst er et mysterium. Er vi født sånn eller blitt sånn? Hvordan kan et lite land som Norge slå USA og de fleste andre land i produktivitet og vekst? Og det (nesten) uten hjelp fra o...

Fornuftig ran av rik middelklasse?

Civita har kommet med en rapport som tar for seg en ny reform av skattesystemet i Norge. Det er spesielt fjerningen av rentefradraget for boliglån i personbeskatningen som er kontroversielt. Ifølge...

Skattetrøbbel i OECD

I Norge er skattespørsmål et veldig brennbart økonomisk materiale. Skatt skiller visstnok “de gode fra de onde” kreftene innen politikk og næringsliv. Det skyldes selvfølgelig at Stolte...

En billion til besvær

Press i norsk økonomi: Avhenger av oljepengebruk, men også valgene til senior-Norge Jeg har valgt å omtale noen deler av Statsbudsjett 2012 i dag, og komme tilbake med andre vurderinger senere....

Si nei før du sier hei, Jens!

Jens Stoltenberg holdt en god tale til Arbeiderpartiets landsstyre på tirsdag. Han fortalte i en enkel stil om hvordan landene rundt oss ...