hits

januar 2018

Ringvirkninger: Norge ut av oljeskyggen

Kun 50% av aksjeselskaper overlever 5 årsdagen

Statens virksomhet har vokst og eksportnæringene innen olje og gass har opplevd svært god lønnsomhet. Derfor har vi på mange måter glemt en stor del av næringslivet, nemlig de små og mellomstore bedriftene, og deres viktige samfunnsbidrag over tid.

Det er slik at 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte i Norge. Halvparten av alle aksjeselskaper som startes, overlever ikke 5 årsdagen. Likevel er det stadig flere som tar sjansen og satser på en oppstartsvirksomhet. Slike entreprenører trenger AS Norge, og den innovasjonen som skjer i eksisterende næringsliv gir landet konkurransedyktighet i møte med internasjonalt næringsliv. Slike arbeidshester i norsk økonomi som jobber hver eneste dag for å skaffe seg inntekter og holde ansatte i arbeid, er viktig å synliggjøre for politikerne våre. 

SMB-bedriftenes skattebidrag kan finansiere alle lærerårsverk, politiårsverk og kommunale sykehjemsplasser. Og mer til.

     

Unge mennesker med negativt syn på næringslivet

Det er i stor grad de vanlige bedriftene som er ryggraden i norsk næringsliv. I den store sammenhengen er det ikke oljepengene som betaler for velferden. Det er arbeidet ansatte og bedrifter utfører gjennom å produsere varer og tjenester. Samtidig er dette ikke noe folk flest kjenner til. Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) har undersøkt nordmenns holdninger til næringslivet i landet. Hovedfunnene fra undersøkelsen er at unge mennesker har et mer negativt syn på bedrifts-Norge.

En viktig årsak til dette kan være at privat næringsliv som oftest er i media når det har skjedd noe galt. Det kan være knyttet til økonomisk kriminalitet, nedbemanning eller konkurser. Mediene slår også opp saker hvor toppledere har måttet gå av og størrelsen på sluttpakker. Det er på ingen måte representativt for vanlige bedrifter, men påvirker folks oppfatninger. De positive ringvirkningene fra bedriftene på arbeidsplasser, underleverandører og velferden får dessverre langt mindre oppmerksomhet.

Dersom vi får frem et mer nyansert og optimistisk budskap om næringslivet, vil flere unge velge å jobbe i privat sektor. Med økt tilgang på talent vil kompetansen styrke seg i bedriftene, og det vil igjen generere større verdiskaping.

Vi trenger nyskaping og SMB'er

Målet er å vise frem positive ringvirkninger fra næringslivet som ikke får så mye rosende omtale. Vi bør heie mer på de hundretusenvis av norske bedrifter som skaper varige verdier for sine lokalsamfunn!

Verktøyet som NyAnalyse og DNB har utviklet viser Ringvirkninger fra din bedrift. Se lenke her https://ringvirkninger.dnb.no/

Ledere og ansatte i både små og store bedrifter, vil nå bli enda mer stolte av sitt samfunnsbidrag. Vi trenger å minne politikerne våre på hvor inntektene til alle gode formål kommer fra.