hits

februar 2016

Jobbregnskapet i oljenedturen

Arbeidsmarkedet i Norge har vært langt bedre enn i våre europeiske naboland. Det skyldes en turbo gjennom arbeidsmarkedet som følge av oljenæringens positive ringvirkninger. Vi har hatt drahjelp fra konsumvekst og høye lønninger samt offentlig pengebruk. 

Kun 1% vekst i 2015.

For 2015 er situasjonen langt svakere viser tall fra SSB. Veksten stanser opp og legger seg på lave 1 % for fastlands-Norge. 

Vi er preget av at flere omstillinger skjer samtidig:

  • Fra oljeøkonomi til mer normal økonomi.
  • Fra tradisjonell business til ny "delingsøkonomi"
  • Fra yngrebølge til eldrebølge i arbeidslivet.
  • Fra store selskaper med jobbvekst til "effektivisering"
  • Fra offentlig sysselsettingsmotor til noe mer brems?

La oss se på noen viktige nøkkeltall på arbeidsmarkedet:

 Nedgang oljeklyngen Samlet ca 16.000 tapte jobber som er netto registrert i disse bransjene fra 4.kv 2014 til 4.kv 2015.

Reiseliv, bygg og eldrebølgen skaper nye jobberFra 4.kv 2014 til 4.kv 2015 var jobbveksten god innen reiseliv med 3.100 nye jobber, bygg &anlegg +4.900 og helse/omsorg med ca 12.000 flere jobber.

Offentlig sektor bidrar ogsåDet er en vekst i 11.000 jobber i offentlig sektor i perioden 4.kv 2014 til 4.kv 2015.

Med de store omstillingene er det vanskelig å lage prognoser for arbeidsmarkedet fremover. NyAnalyse vil bidra til å forenkle og forklare slik at politikerne tar de kloke valgene for fremtiden. 

Glem 65 prosent skatt!

En trussel om 65 prosent skatt er ikke smart kommunikasjon.

Uansett hva makromodellene spår hvis vi ikke gjør noen endringer før 2060. Men det er helt sikkert en ny normal for norsk økonomi, hvor normalt næringsliv skal skape ny vekst.

Usikkert for Norge

Vi er inne i en svært usikker periode for norsk økonomi, både som følge av oljenedturen og omstillingsbehov. Det er ikke slik at alle ansatte som mister jobben flytter etter jobbene.

Men også fordi arbeidskraften er veldig dyr sammenliknet med andre land. Dermed kreves høy lønnsomhet og gode priser for å betale 600-800.000 kr i årslønn.

Oljeavhengighet i revers

Utfordringen med todelingen av norsk økonomi og for stor oljeavhengighet, har gått i revers raskere enn noen trodde. Arbeidsledigheten i Rogaland har gått fra lavest i landet (2 prosent) til høyest i landet (4,9 %) i perioden 2014 til i dag.  

Finanskrisen var en helt ekstraordinær situasjon, hvor politikere, Norges Bank, myndigheter forstod alvor høsten 2008, og tiltakspakke på 20 milliarder fulgte i januar 2009. Videre måtte tilliten til pengemarkedet gjenopprettes.  

Sakteflytende krise 

Denne krisen er mer som sakteflytende sirup. Arbeidsledigheten stiger sakte, men sikkert. DnB Markets spår 5,5 - 6 % i 2017, som er det høyeste på over 20 år.

Veldig mange ansatte er usikre på nedbemanning og får sluttpakketilbud.

Videre går det langt bedre i fylker som har mer tradisjonell eksportindustri, som Telemark, Østfold og Innlandsfylkene. Det skyldes svak kronekurs, tilgang på rimeligere ingeniører og samferdselssatsinger.

Oslo kommer gjennom krisen!

Og i Oslo og Akershus går tjenestenæringer som IKT, konsulenter, varehandel og boligbransjen godt fortsatt. Videre er det store jobbmuligheter innen offentlig og kommunal sektor.

Spørsmålet er om offentlig virksomhet skal øke trykket med Keynes-tiltak eller starte innsparingen med kutt i budsjettene?

Det kommer helt sikkert gode ideer i Produktivitetskommisjonen i dag. Langt viktigere enn skatt på skyhøye 65 % i 2060, hvis vi lar det skure og gå - er konkrete tiltak for en mer nyskapende og dynamisk økonomi.

DnB: Skal selv ha bank!

Når DnB legger ned halvparten av filialene i Norge, kommer det naturlig nok sterke reaksjoner.

Hvis vi spør hvem som har ansvaret for nedleggelsene; så er svaret: deg og meg!

Vi bruker ikke bankkontorene lenger - og gjør nesten all jobben selv på nettbank og mobil.

Digitalisering og nye kundekonsepter gir både kundefordeler og dramatiske endringer. Alt på en gang.

  • VIPPS har gjort pengeoverføringer til en lek. 
  • Forenklinger og oppbygging av nettsider hos de store bankene har gitt store tidsbesparelser.
  • Ulike søknader blir behandlet av roboter allerede, gjerne gjennom avanserte datavarehus hvor kundeinformasjon settes sammen på noen få sekunder.

 

Hvor ofte går nordmenn fysisk i banken? Vi snakker om 2-3 ganger i året for personer under 60 år. Noe mer ved boligkjøp og etablering av bedrift, ellers sjeldnere?

Det gir store besparelser for kundene, selv om bankene beholder store overskudd; og gjør det mindre lønnsomt å ha ansatte på lokalkontorene. 

For de eldre uten nettbank eller digital kompetanse blir det dyrere eller mer tungvint å være bankkunde. Kanskje noen vil starte Seniorbanken?

 

 

Mobilen er fremtidens bank?

Tilbudet av mobile banktjenester har vært økende og de fleste banker tilbyr i dag ulike tjenester i form av en app. Og i tillegg gjennom vanlige nettsider tilgjengelige via mobilens nettleser. Spørsmålet i SIFO-surveyen var tilknyttet betalinger ved faktura, pengeoverføring eller annet gjennom mobilbank-løsninger.

Som figuren under viser har andelen som oppgir å bruke slike tjenester økt betydelig fra 24 % i 2013 til 41 % i 2015.

Gruppen av brukere i alderen 18-29 år har økt fra 41 % i 2013 til hele 66 prosent i 2015. For 30 - 44 åringene er det halvparten som benytter mobilbanken. Vi ser en noe mer moderat bruk i aldersgruppen 45-59 år, og fortsatt relativt lav bruk hos de over 60 år (fra 7 % til 13 %).

 
Figur: Andel som har benyttet mobilen til betaling med mobil bank siste 12 måneder, totalt og etter kjønn og alder.

Kilde: SIFO - Statens institutt for forbruksforskning. 

 

Hvis vi fremskriver denne utviklingen - og spesielt for de unge under 30 år, vil det skje en bank-revolusjon.

Bankene skal selv ha bank, fra innovative tilbydere av fremtidens mobilbank-løsninger?

VIPPS 2020.

Hva betyr det å stenge oljekrana?

Eventyret om oljenæringen er inne i en kritisk fase. Noen mener Norge må redusere produksjonen, for at prisene igjen stiger - i solidaritet med OPEC.

Andre ser at krisen forverrer seg på kort sikt av dette. 

Fortsatt krise? 

Hver eneste dag står det om krisen på Vestlandet. Arbeidsledigheten er høyest i landet med 4,9 % i Rogaland.

Arbeidsledigheten har steget kraftig i oljefylket Rogaland, med i overkant av 80 prosent det siste året. Fylkene Hordaland og Møre & Romsdal med kombinasjon av mange ansatte i oljenæringen og leverandørindustrien rundt, opplever også sterk vekst i ledigheten.

Hva skjer hvis oljeprisen blir liggende lavt lenge? 

Ringvirkningene fra nedturen i oljenæringen sprer seg til flere regioner hvor underleverandører og tjenesteytere merker større nedgang.

Eksportnæringer utenom olje opplever fordeler fra svakere kronekurs og lettere tilgang på spesialkompetanse som er ledig fra oljeklyngen.

Se på denne tabellen som viser negative og positive utslag for ulike landsdeler, tilknyttet Fastlandseksporten: Når det gjelder indirekte effekter av 33 % nedgang i hele oljenæringen, er dette de statiske endringstall fra SSB:

 
Kilde: SSB (2012), 2014-2017 egne beregninger.

FUNN: På tre års sikt er det dermed flere innen tjenestesektoren som mister jobben samlet sett pga negative ringvirkninger.

UTFORDRING: Og hvis offentlig sektor skal effektivisere, forverres arbeidsmarkedet ytterligere.

Det er ingen enkel vei fra studier til jobb i dagens arbeidsmarked. DnB forventer arbeidsledighet på 5,5-6 % i 2017.

Vekstanslagene til Norges Bank er nedjustert til kun 1,1 % i år. Dette er krevende tider for en blå regjering som skal vinne valget i 2017.