hits

mai 2014

Gode, men ubekreftede rykter i landet "hvor alle kjenner alle"

Norge er et veldig lite land.

Alle kjenner alle! Særlig innen samme utdanningsgruppe/yrke. Det skaper noen vanskelige dilemmaer.

Det gjelder innen politikk, media og hos oss samfunnsøkonomer. Mang en gang har utenforstående kritisert stol-leken mellom jerntrianglet Norges Bank, SSB og Finansdep. Det er ikke poenget her.

Dilemma - Jobb og vennskap

Hvor går grensene mellom jobbrelasjoner og venner eller nettverk?

Stanghelle har som journalist kjørt hardt ut mot Morten Wetland, som sier han var privatperson og ikke First House-mann da han skrev kronikken i DN om fredspris til Obama.

Jeg tror svært mange journalister sitter på "gode rykter" - men hva hadde skjedd hvis alle rykter ble offentliggjort? Det hadde vært befriende, men også et kaos uten like.

På den annen side er jo media "lille manns forsvarer" og skal drive folkeopplysning, være motmakt. Derfor tipper jeg Stanghelles kommentar er en gråsone, og det innrømmer han da også. Nok om det.

 

La meg se på noen "gode, men helt ubekreftede rykter" som mediene kunne sett nærmere på. Bloggformatet har noen litt andre retningslinjer enn mediene, eller?

Eks: Sjef i Innovasjon Norge

Tidligere Finansminister og statsråd ved Stoltenbergs kontor, Schjøtt-Pedersen, fikk ikke jobben som leder av Innovasjon Norge. Det til tross for at hans partikamerat, Reidar Sandal, tidligere leder av Finanskomiteen for AP, er styreleder. Betyr dette at Sandal meldte seg inhabil, eller var ansettelsen av meget dyktige Anita Krohn Traaseth helt enstemmig? Jeg gir min støtte til Krohn-Traaseth, som har lang erfaring fra innovasjon i praksis og næringslivet. Jeg og NyAnalyse gleder oss til flere samfunnsdiskusjoner om grunderskap, skatteordninger for business angels og Innovasjonsbørser. I et rikt oljeland er det en fare for at de "små innovasjonsmiljøer" blir oversett, og forsvinner.

Eks: Bondeopprøret hjelper FRP?

Som jeg snakket om for 130 personer på Controllerdagene 2014 var det artig med 2 skikkelige FRP-saker i Revidert budsjett. Å kunne veksle inn ubenyttet taxfree kvote på sigaretter til 1,5 l vin eller øl, og fritak for båtmotoravgift - var en højdare. Vi får se hva Krf og V sier til dette.

Å sette hardt mot hardt fra Statsråd Listhaug kan være positivt for FRPs velgergruppe. Partiet trenger å vise styrke, men kan ikke fremstå som urimelige.

Nå viser de styrke mot en næring de over lang tid har sagt får altfor høye subsidier. Det ville vært et problem for FRP hvis jordbruksoppgjøret kom i havn på første forsøk. Sikkert noe for den frie presse dette? Vel, politisk taktikkeri skjer jo hver eneste dag. 

Eks: Regionreform og færre kommuner - "the Finland experience" som mal

Det er ikke enkelt å følge samfunnsdebatten om frivillighet og tvang. De første kommuner som ønsker sammenslåing kan få vedtak våren 2016, svarte Jan Tore Sanner på NHO/Akademiker-seminar 21.mai. Det er en spennende ide med Oslo-status (både fylke og kommune) for Stavanger, Bergen og Trondheim, slik Rattsø foreslo, fortsatte Sanner. Oslo kan trenge mer motmakt? Samtidig er løpet kjørt om "fylkeskommunen" slik leder i Kommunal-komiteen fra FRP, Njåstad, fremsatte sitt budskap. Flertallet på Stortinget vil ikke ha 2-nivå modellen. Utfordringen er dermed mindre for KRF og APs støtte i saken. 

NyAnalyse har jobbet de siste 4 årene med byråkrati, avstandsberegninger og fakta fra Innbyggerundersøkelsen til Difi.(IKT-fornyelse i Kommunal- og Moderniseringsdep).

 

I vedlegget til Meldingsdelen til Kommune prop'en fra min ex-sjef i Finanskomiteen, Jan Tore, ligger ett svært viktig tall begravet.

Finland ser ut til å være "modellen" som Regjeringen er inspirert av, med støtte til planlegging og gjennomføring på xx millioner. Innsparinger er ikke på agendaen her hjemme per i dag, men det står om Finland at:

"Formålet med reformen er å styrke kommunenes forutsetninger for å kunne gi likeverdig service til sine innbyggere, gjøre samfunnsstrukturen mer ensrettet, og å styrke det kommunale selvstyret. I tillegg er det et mål å styrke kommunenes mulighet for i hovedsak å sørge for egen tjenesteproduksjon, og kommunenes evne til å kunne benytte seg av markedet.

Innsparinger på 1 mrd. euro inngår også som et av målene med reformen."I oljelandet Norge er ikke innsparing like nødvendig, men det er på tide at SSB oppdaterer sin KOMMODE-MODELL, og finner svaret for ulike reform-utfall. For 10 år siden fant de ca 4 mrd kroner ved ca 95 region-kommuner. Se Prop'en med vedlegg bakerst.

http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/Meldingsdel_kommunereform_og_vedlegg.pdf

Ja, og er det demokratisk at bare SSB kan kjøre modellene på makronivå i verdens rikeste land?

 

Dommedag for olja utsatt - igjen!SSB kom med nye tall for veksten i AS Norge i dag, tirsdag 20.mai
.

Økonomien bremser noe, men det er ikke dommedag! Kanskje er oljeproblemet løst ved noe mindre suksess innen oljeklyngen.

 http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/kvartal/2014-05-20

1. Private familier øker forbruket...

Det ser ut som veksten i privat konsum tar seg opp til 0,8 % fra 4.kvartal 2013 til 1.kv 2014. Redselen for boligprisnedgang er over.

Renten har vært lav lenge, og bankene setter ned boliglånsrentene etter fokus på manglende konkurranse. Lavere skatt kommer.

2. Bedriftene mindre positive...

Investeringene er noe lavere for næringslivet, men oljeinvesteringene holder seg overraskende høyt, målt mot "alle" mediesaker om store utfordringer...

3. Langsiktige problemer?

Figuren til SSB viser befolkningsveksten økte med ca 58.000 personer i 2013. Eldrebølgen kommer. Budsjettene kommer under press i kommune-Norge.

Vi kan velge å rope dommedag, eller vi kan justere kursen.

 Derfor har jeg sagt dette til Nettavisen:

- Vi er det landet i Europa som best kan takle utfordringer. Vi har snart 5200 milliarder kroner på bok, og en pragmatisk borgerlig regjering som vil benytte handlingsrommet i krisetid. Norges Bank kan følge opp med lavere renter, og nordmenn har store reserver i boliger, pensjoner/ aksjer og rundt 1 billion i bankinnskudd.  Selvsagt er det også grupper med mye gjeld, men de fleste kan takle en forsiktig renteoppgang.

 - Befolkningen er høyt utdannet, selv om vi mangler noe på kunnskap målt mot andre land.

Vi klarer å kombinere fødsler og verdiskaping, i den norske modellen. Det er også viktig for vekstbildet om 20 år.

Selv om Norge har en god samfunnsmodell er det er riktig å tenke på justeringer i tide. Før krisen kommer.

Derfor er både regionreform og utredninger på produktivitet riktig og viktig for landet.

 Eldrebølge med fordeler

 Senior- og eldrebølgen handler ikke bare om utgifter.

 - Det gjelder å ha en troverdig historie, ikke for mye spådom om elendighet.

Et norsk vellykket samfunn med behov for mer fornyelse, går ikke under av eldrebølgen.

Seniorer jobber nå litt lenger, de øker konsumet, og mange gir mer arv på forskudd.  Og selv økonomer i Finansdepartementet liker at nordmenn og de selv lever lenger enn før?