hits

mai 2016

Revidert: Halvert jobbskaping i Norge i 2016

Alle er opptatt av hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg frem mot Stortingsvalget neste år.

En oppsummering av endringer i Revidert budsjett er slik:

Statsbudsjettet som ikke var tilpasset situasjonen i norsk økonomi i oktober i fjor, er nå blitt bedre tilpasset.

En økonomi med historisk lave renter trenger ikke enda lavere renter for å stimulere arbeidsmarkedet lenger.

Derfor er det greit at oljepengebruken øker. Finanspolitikken tar over styringen en periode.

Fall i samlet jobbvekst

Selv med 10 mrd kroner i mer oljepengebruk nedjusteres jobbveksten fra 0,5 til 0,2 %. Det er ca 80.000 færre jobber det.

At arbeidsledigheten i år bare øker fra 4,5 til 4,7% skyldes at store grupper trekker seg ut av arbeidsstyrken.

En stor andel yngre fortsetter studier, men mange seniorer og eldre arbeidstakere tar pensjon, sluttpakke eller "drop'er" ut av andre årsaker.

I tillegg drar mange tusen svensker, arbeidsinnvandrere, hjem igjen og færre kommer til landet.



Figuren over viser at:

1. Ledigheten stiger og jobbveksten bremser

2. Veksten i fastlands-Norge er kraftig nedjustert fra 1,8 til kun 1 %.

3. Yrkesandelen er på vei nedover (flere grupper faller utenfor av ulike årsaker).

4. Lønnsveksten er lave 2,4 % som er under prisveksten på 2,8 %, nedgang i reell kjøpekraft.

Det er selvsagt mange andre endringer jeg ikke har fått sett på ennå.

Gjennomslag for KRF?

Øvelsen med revisjon av Statsbudsjettet for 2016 er mer usikker enn noensinne.

De regionale tiltakene skal bedre de regionale arbeidsmarkedene hvor oljemotoren er borte. Det er nok en erkjennelse av at barnefamilier og andre ikke flytter for å finne jobb i Oslo eller Tromsø. Tiltaket om økte midler (250 mill) til kommuner hvor arbeidsledigheten er over gjennomsnittet er nyskapende.

Hvor mye 250 millioner betyr for 40 kommuner med høy arbeidsledighet? 6,25 mill kr. For 100 kommuner: 2,5 millioner. Selvsagt blir det justert ift. innbyggertall.

Regjeringspartner KRF ønsker å bruke 1,5 mrd kr, eller 600 millioner mer, på tiltakspakken for Sørvestlandet. AP og LO er på samme sporet.

Det gir ikke store odds for at det er mulig denne gangen.