hits

juli 2017

Sveriges IT-helvete og Googles skatteparadis?

Hvor mange ganger skal internasjonale IT-konsern gjøre feil før det kommer fatale konsekvenser?

Kjenner du deg trygg på at dine personlige data ikke kommer på avveie?


Bilde: VG.
 

Etter IT-skandalen i Sverige, hvor flere statsråder vil miste jobbene sine, er det kommet nye argumenter for nasjonale IT-champions. 

Det har vært ordninger som sikrer norske særinteresser innen olje, nasjonale naturressurser - og hovedkontor innen bank/ finans.

De senere års muligheter innen digitalisering har åpnet opp for en helt annen bruk og spredning av data, og gjennom facebook, Google legger vi ut våre egne data.

Hvem vil du at skal ha kontroll og tilgang på "dine" data?

Store Stat 

En enkel og fristende tanke er at alle data på norske innbyggere, er statens og nasjonal eiendom. Dermed slår vi fast at slike data ikke kan selges til utenlandske bedrifter. 

Nordisk samarbeid

Det kan gjøres begrensninger som sikrer strengere kontroll med tilganger til data og hvem som jobber med sensitive data.

En variant som sikrer arbeidsplasser i Norden og mindre sjanse for nye skandaler. Eller er det like umulig uansett hvem som "bestyrer" våre digitale spor?

Det kan kanskje Sverige skandalen indikere.

Privat sektor - globale champions

Vår verden endres raskere enn lysets hastighet og utviklingen av regelverk (og lands avtaler), går i sneglefart. Ikke så rart, siden ingen forstår hele bildet. 

Når vi ser hvordan Google har omsetning på flere milliarder kroner - og nesten ikke betaler skatt, blir jeg flau på vegne av norske politikere.

Jeg tror ikke lenger vi skal se enøyd positivt på global innovasjon innen tjenestenæringene. Særlig hvis de unngår skatt i hver runde med nyutvikling.  

DN skrev dette i går: "For Google omsatte egentlig for rundt 2,5 milliarder kroner i Norge i fjor, anslo mediebyrågrupperingene Dentsu Aegis og Groupm".

Google Norway betalte 2,9 mill kr i skatt. Det er mindre enn en lønnsom pølsebod på hjørnet.

Dette skaper nye dilemma for myndighetene om "winner takes it all" og konsentrasjon av markedsmakt. 

Det har vært diskutert "omsetningsavgifter" og en annen type merverdiavgift for denne typen skatte-tilpasningsselskaper. 

Arbeid først.

På hvilken måte skal vi sikre våre nordiske samfunn en bedre utvikling enn andre land. Det kan være at rettferdig skatt på omsetning er en vei.

Og videre at vi setter mer pris på de "1000 småbedrifter" som ikke flytter til Bulgaria eller Kina.

Et arbeidsnotat i Finansdepartementets serie spør: "... redusere anvendelsen av aggregerte tall for verdi av produksjon (BNP) til mer å vektlegge sysselsetting direkte"?

Ja, her trengs det mer anvendt og relevant forskning.

Lenker:

https://www.dn.no/nyheter/2017/07/26/0933/Utenriks/sveriges-borgerlige-opposisjon-med-mistillit-mot-tre-ministre

https://www.dn.no/etterBors/2017/07/25/2053/Teknologi/anslatte-google-inntekter-i-norge-25-milliarder-google-norways-skatteregning-29-millioner