hits

september 2014

Svarte penger, 25 millioner og Frp gjennomslag?

Erlend Wiborg i FRP har skjønt det. Jeg tviler litt mer på Regjeringen. De har lovet så mange andre skattekutt.

Høyre har følgende forpliktelse i en resolusjon fra landsmøte i mai 2014:

"- Vurdere innføring av et ROT-fradrag for å flytte svart arbeid til den regulerte økonomien".

For å ta omfanget av svart arbeid på alvor, så holder det ikke med 25 millioner kroner.

1-2 milliarder kroner kunne sørget for at etterspørselssiden etter svarte tjenester forsvant. Hvis folk fikk 30-50.000 kroner i fradrag i selvangivelsen.

Det bør komme en start på et skattefradrag for hvite håndverkstjenester på plass allerede i høstens statsbudsjett.

Det kan nok være fristende å spare noen tusenlapper på å leie inn håndverkere svart: De tjener mer, du betaler mindre. Det må jo være en vinn-vinn-situasjon. Det er mange nordmenn som tenker slik. En av fem har betalt håndverkere svart, og hver fjerde nordmann vurderer å gjøre det i fremtiden.

Den svarte økonomien utgjør i dag 5-14 prosent av Norges BNP. Det er over 100 mrd kroner!

Svart arbeid koster med andre ord staten betydelige beløp hvert år i tapte skatteinntekter. Det er også med på å opprettholde sosiale ulikheter og urettferdig konkurranse fra useriøse aktører. Svart arbeid gjør det også enklere å utnytte særlig utenlandsk arbeidskraft i byggebransjen. Det som kan se ut som en vinner-situasjon for den enkelte, er altså et tap for samfunnet.

Oppdra folket!

Det er derfor et stort behov for å oppdra den norske befolkningen til å kjøpe hvite tjenester som sikrer de ansattes rettigheter, skatteinntekter og klageretten til forbruker. I Sverige har aksepten for svart arbeid falt som en sten etter at fradraget ble innført. På den måten kan ordningen sammenliknes med røykeloven, som endret nordmenns holdninger og røykevaner nærmest over natten. Et skattefradrag gjør det mindre attraktivt å kjøpe og arbeide svart og flytter mange mennesker fra en svart økonomi uten rettigheter til en ordnet ansettelse. Det gir likere konkurransevilkår mellom småbedrifter og useriøse aktører.

Høyre og Frp-regjeringen varslet i Sundvolden-erklæringen høsten 2013 at de skal utrede en skattefradragsordning i denne Stortingsperioden. Frp er i utgangspunktet positive til en ordning som i Sverige, med et direkte skattefradrag for utførte tjenester på 50.000 kroner eller 100.000 kroner per husholdning årlig. I Høyre har man foreløpig vært skeptiske til kostnadene for statskassen ved innføring av fradraget. Derfor har bla. Bedriftsforbundet og Huseiernes landsforbund gått inn for ulike varianter av rimeligere ordninger som i første omgang omfatter byggebransjen. Selv lave fradrag tror jeg vil ha en positiv effekt. Målet må likevel være å få prisene i det svarte og hvite markedet til å nærme seg over tid i bygg-, anleggs- og renholdsbransjene.

Ta det mer alvorlig nå.

Regjeringen er klare på at det skal lønne seg og arbeide, og de skriver i Sundvoldenerklæringen at de ønsker et 'trygt og fleksibelt arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og høy sysselsetting'. Sånn er det ikke i dag. 

Et målrettet skattefradrag for hvite håndverkstjenester ville fått Fabian Stang til å tenke klart. Han ville bedt om kvittering for å få fradraget. Sånn tenker Ola Nordmann. Dette kan bli et viktig middel for å kutte ned etterspørselen etter gråsvarte tjenester hos norske husholdninger?

Nye 25 millioner på statsbudsjettet er et fint signal, men det utgjør ikke store forskjellen.

 

 

 

 

 

 

 

Hvilepuls i oljenæringen - bra for Norge?

 

Oljetoppene fra næringsliv og politikk er samlet på Holmenkollen Park. Lederne er sterkt preget av nedgangen i oljeinvesteringer som er spådd.

Men er det virkelig en oljekrise? Nei - det er hvilepuls i 2014-15, før det igjen kommer ny oppgang.

Det sier SSB også i de siste oljeprognosene fra 4.september.Figuren over oppsummerer hvilken "golden age" AS Norge har opplevd.

Jeg har tidligere lagt vekt på at oljeklyngen står for 1/4 av verdiskapingen og 50 % av eksporten.

Er det noen som ser KRISE i denne figuren?

Selvsagt er det for høye kostnader, stor usikkerhet om Russland, spenning rundt videre utvikling av det "geniale batteriet" - og alltid geopolitisk uro.

Andre effekter opp

Det krisemakere ser på er ene og alene vekstanslag. Kanskje er det på tide at økonomer ser mer på nivå'ene.

Vi har kanskje ligget på grensen til uansvarlig når det gjelder oljeinvesteringer, sammenliknet med utviklingen av annet næringsliv.

Det er verdt å spørre seg om "alle" ingeniører skal jobbe for 950.000 kr i oljeklyngen, og jobbe 2 uker på - og 4 uker av. Vil det skape ubalanse i norsk arbeidsliv?

I en periode hvor norsk veistandard og infrastruktur kunne trenge ingeniører til å bygge landet.

 Heldigvis har svært høy arbeidsinnvandring gjort det mulig å gjøre mer enn kun "oljeaktivitet".

 

Jeg er svært takknemlig for å ha vokst opp i oljelandet. Arbeidsmarkedet er godt sammenliknet med de fleste andre land.

Vi skal heie på oljeeventyret fortsatt, men vi må ikke glemme andre jobbskapere med mindre drahjelp fra oljeprisen.

 

 

Nye offentlige prosjekter fra regjeringen, utvalgte skatteletter og min tro på bedre produktivitet i offentlig sektor, vil holde oss flytende.

Og i 2016 trekker oljeinvesteringen vårt BNP opp igjen?

Da er hvilepausen over. Oljen må ikke overskygge alt annet som skaper verdier i Norge.

**

http://www.aftenbladet.no/energi/Oljearbeiderne-taper-1-milliard-i-lonn-3500601.html

 

Pyselandet? Om å skape nye verdier.

I Finansavisen 30.august var det en veldig god artikkel som traff en nerve hos entreprenøren i meg.

Den heter Pyselandet, http://www.hegnar.no/kvinner/artikkel516095.ece fordi nordmenn er på bunn i villigheten til å satse på nyetableringer på en internasjonal kåring.

Egentlig overraskende lavt, da jeg trodde ny generasjon var mer på hugget?

 

Likevel kjenner jeg igjen dette hos mange høyt utdannede mennesker i Oslo og Akershus.  

Det finnes så mange godt betalte jobber i dep, direktorat, Oslo-kommune, konsernstab i alle store selskap. Og det er en mengde fordeler - trygg jobb, godt betalt, masse trivelige kolleger, faglige utfordringer, fin pensjon, osv.   

  • Hvorfor slite i flere år med lavere lønn for å satse på noe så usikkert?

  • Man tjener faktisk overraskende godt i offentlig sektor om dagen (800.000 kr årlig), som mellomleder/leder i departementene.

  • Uansett finanskrise så er det lønn på bordet som betaler boliglånet som ofte er stort.

 

Splitter pine gal?

Du må nesten være splitter pine gal for å satse på egen bedrift. I hvert fall som samfunnsviter?

 

 

For ingeniører på Vestlandet og siviløkonomer er det jo mer normalt.

At kvinner ikke starter egne bedrifter er jo selvsagt, jf. Finansavisen. De store sektorene hvor kvinner jobber er helse (30%), utdanning og eldreomsorg, barnevern. Jeg vet at det er 1000-vis av dyktige kvinner innen juss, finans, IKT, HR og olje, men de er langt færre enn ?gutta boys?.

Derfor gjør de offentlige monopoler og hvordan gutter/jenter velger utdanning, at kun ca 30 % av oppstartere er kvinner. Sånn blir det bare.

Det er synd; for denne flinke gjengen kunne modernisert velferds-Norge enda bedre?

Drømmen er ikke for alle... 

Det å starte bedrift er ikke for ALLE typer mennesker.

Du må være på hugget hele tiden. Det er stadig nye konkurrenter som dukker opp. Kunder er ofte skeptiske til leverandør med under 10 ansatte.

Familiesituasjonen kommer under press. Jeg har vært helt avhengig av backing i heimen. Det er sikkert halve grunnen til at jeg er kommet hit.

Andreas (partner nr2) og 4 dyktige økonomer jobber 110% for at vi skal vokse videre. Det er gull!  

 

 

Fordelene er mange

Som eier og leder kan jeg styre egen tid, gjøre jobben hvor jeg vil, og satse på områder vi kan i NyAnalyse og liker å utrede.

 

Usikkerheten fra 3 år tilbake - går det an å leve av "å forenkle og forklare" økonomi, er borte. Jeg mener også at NyAnalyse tilfører samfunnsdebatten nye vinklinger og mer innsikt.

Og på ett senere tidspunkt vil oljelandet også måtte produsere "flere" små jobbskapere. De trenger all mulig backing.  

For de som vil følge med på ferden, se nyanalyse.no & twitter @nyanalyse

 

Og kanskje ses vi på Innovasjonsdagen 2014? http://www.3in.no/innovasjonsdagen-2014-innover-for-fremtiden/

 

Erna åpner dagen!  

 

**

Les gjerne denne også ? skrevet til 4 års-feiringen i april, om reisen fra Sør-Odal til EVRY, Telenor, NHO og Virke. 

http://terjestrom.blogg.no/1396947371_forandringsledere__ne.html