hits

september 2017

Valg: Fra krise til krabbegir

På torsdag 7.september lanserte Statistisk sentralbyrå et Sannhetsserum for Norge. De nyeste spådommer ble sluppet.

Den positive nyheten er at "nå er tiden inne for å si at Norge har passert konjunkturbunnen", som forskningssjef Ådne Cappelen sa på pressekonferansen. 

SSB er naturlig nok preget av forsiktighet om sine økonomiske prognoser. Det er sikkert fornuftig bare fire dager før et Stortingsvalg.

Derfor har de lagt til i pressemeldingen at oppgangen i Norge vil gå i krabbegir. Ingen ny boom altså. 

De tror likevel at økonomien vokser sterkt fremover, med 2 til 2,4 % årlig de neste 3 årene. Og at jobbskapingen netto tredobles fra 2016 til 2017.

For de fleste makroøkonomer er dette en friskmelding etter en (nesten-) krise ifm. oljeprisfallet i 2014. 

 

Hvilke grep har dratt økonomien i gang?

"I Norge har nedgangen blitt dempet av den økonomiske politikken." skriver SSB og videre at...

"En så sterk og langvarig ekspansiv finanspolitikk som fra 2014 har vi ikke hatt siden handlingsregelen ble innført i 2001."

Jeg tolker det slik at hvis man ikke hadde gjort dette, ville arbeidsledigheten vært klart høyere i denne perioden.

SSB sier naturlig nok også at lave renter og svak krone, fleksibel arbeidsinnvandring og sterk boligbygging har bidratt. Moderate lønnsoppgjør spiller også en rolle i samlet respons på nesten-krisen.

Andre spådommer er at:

  • Veksten i norsk økonomi har vært over trend-vekst i 2 kvartaler på rad. 

  • Veksten i sysselsatte (jobbveksten) blir ifølge SSB tredobbelt så høy i 2017 (1%) enn i 2016 (0,3%). 

  • Yrkesandelen snur sakte, men sikkert opp igjen de neste 3 årene, til 70,6 % i 2020.

Hva tror SSB om andre viktige størrelser? 

Økt konsum: Privat konsum øker med 2,5 - 3 prosent de neste årene, mot kun 1,5 prosent i 2016. Lavere offentlig konsum.

Oljepengebruken ligger på 3% av pensjonsfondet fremover. Skattene tør ikke SSB spå om går opp eller ned. De sier de legger inn et "sentrumsalternativ", dvs mer grønne avgifter og noe skattelette. Her burde de kanskje hatt 2 alternativer istedenfor?

Noen andre prognoser verdt å nevne er:

  • Næringslivets investeringer drar seg oppover, men på lavere nivåer (4-5%) enn tidligere oppganger.
  • Renten holdes lav lenge, og boligprisene faller noe tilbake (med oppgang som ventet tror jeg ikke det!)
  • Det internasjonale bildet gir også drahjelp.

Arbeidsledigheten går sakte nedover til 3,9% i 2020. SSB tror at oppgangs-konjunkturen blir mindre sterk enn etter 2002-2003 (industrikrisen), og finanskrisen. Samtidig øker lønningene til 3 og deretter 4 % i 2020. Det er nesten litt mystisk.

Jeg mener det klart viktigste nå er at jobbveksten øker betydelig på kort sikt, og at folks optimisme er tilbake. Da er det sjelden vare at økonomien snur rett ned igjen.

Også en økonomi må krabbe før den kan gå!

 

Mest sannsynlig blir oppgangen bedre enn SSB spår, men det er alltid farlig å være skråsikker i en liten, åpen økonomi.

Særlig siden vi ikke vet om MDG, KRF eller Rødt kommer på "vippen" i det norske Stortinget.

Godt valg! 

http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/konjunkturbunnen-er-nadd-oppgangen-blir-i-krabbegir