hits

oktober 2012

Norsk landbruk bondefanget av grensehandel

Det har vært mye toll-tull i forbindelse med neste års statsbudsjett. Nå viser en ny rapport at norsk landbruk er bondefanget av grensehandel og raskere veibygging mellom Oslo-området og Sverige. I tillegg er familiene så fornøyd med sosiale og billige Harry-turer at trafikken øker og øker. På grunn av dette går ca 3500 årsverk tapt i landbruket, eller hele 7% av totale årsverk i næringen, ifølge ny analyse.

Jeg tenker at det blir utrolig dyrt for staten hvis det for hver milliard med veibygging, må bevilges 100 millioner i landsbruksstøtte. Det er ikke rart at SP og bøndene fikser på tollsatsene. All ny veibygging i Norge og hyttekjøp over grensen skviser den norske bonden.

Men la oss se litt på hva Norge egentlig driver med. Vi har jo som nasjon sagt NEI til EU to ganger. Vi selger dyre råvarer som olje, gass, laks, aluminum og littegranne Jarslberg. Subsidiert sier kritikerne. Så kjøper vi klær, elektronikk og innsatsvarer billig fra Asia, Øst-Europa og litt fra EU. Uten det særnorske avgiftsnivået som er lagt på franske oster og tyske biler, kunne vi hatt det billig også?

Diskusjonene om vi i verdens rikeste land bør straffe våre naboland, som har langt høyere arbeidsledighet, med proteksjonisme – er viktig at vi tar på alvor. Jeg må si at det gir dårlig samvittighet når dansker og andre EU-borgere beskylder oss for egokjør i handelen. Det er andre land som står imot proteksjonisme i krisestemningen med 20-25% arbeidsledighet. Nok om det.

Ifølge en ny rapport suser svenskehandelen av gårde med mellom 15-20 mrd kroner i året! Det betyr at norsk handel og AS Norge mister 7.700 årsverk, ifølge Nilf. Se rapporten her http://www.nilf.no/publikasjoner/artikler/2012/sysselsettingseffekter_av_grensehandel

De fleste jobbene går nok tapt i Østfold, Hedmark og andre fylker nær svenskegrensen. NyAnalyse har satt sammen tall på butikkomsetningen og det er ingen tvil om at særlig Østfold ligger langt lavere i omsetning per innbygger. Det er lettere å bli eiendoms-konge i Nordby enn i Moss, vil jeg tro. Det er ifølge Nilf såvidt mange virkninger av norsk grensehandel at nær 3500 jobber går “tapt” i landbruket. Tall hos SSB her http://www.ssb.no/jordbruk/

Det kan sikkert diskuteres. De operer med 24 mrd i “salgsinntekter” netto (før tilskudd) og 49.000 årsverk, og skriver en litt rar kommentar på et stort tap av jobber i landbruket; “Dermed oppstår også en ikke ubetydelig potensiell bieffekt av i form av redusert budsjettstøtte til jordbruket dels som følge av færre årsverk og dels som følge av lavere produksjonsvolum i jordbruket”. Motstandere av norsk landbruksstøtte bør dermed satse milliarder på lyntog mot EU…

Prisnivået i nabolandene er generelt lavere enn i Norge, for matvarer og alkoholfrie drikkevarer ble nivåforskjellen anslått til 36 prosent sammenlignet med Sverige/Danmark i 2010.

Og i tillegg er det hyggelig. Hør her: Folk oppgir også som årsak at det er sosialt å reise på handletur til Sverige, seier forskar ved NILF og prosjektleiar for rapporten, Anna Birgitte Milford.

Det er ikke snakk om at vi blir rikere for hver gang vi handler i Sverige. Jeg er overbevist om at min årlige harry-tur går i minus. Årsaken er enkel: Fryseren er for liten, jeg fyller bensin i Norge og vi kjøper ting vi ikke trenger. Men jeg tviler ikke på at bedre planlegging kan sikre gode kjøp og en lykkefølelse.

Neste gang vi drar til Sverige og Godisfabrikken, vil jeg helt sikkert tenke litt mer på norske småbruk i hele landet.

Men det er samferdselsministeren som har SKYLDA!

Se også blogg fra Gunnar Stavrum på Nettavisen.no

Har du meninger om denne saken? Interessert i hva andre mener? Følg debatten på Terje Strøms blogg

NA24 samler de beste kommentatorene. Her får du din daglige dose kommentarstoff

Eldrebølgen rammer Skyggedalen kommuner hardt

Det kommer en stor bølge med eldre inn over norske kommunebudsjetter frem mot 2020. Allerede i Statsbudsjettet så vi at utgiftene til alderspensjoner vil øke med 10 milliarder kroner årlig.

Hvordan vil kreftene fra eldrebølgen påvirke landet vårt?

NyAnalyse har laget en utredning for Telenor i tilknytning til konferansen 17.oktober, hvor vi ser på drivkrefter og løsninger for fremtidens eldreomsorg. Noen fakta er:

  • Antallet personer over 67 år i Norge vokser fra ca 640.000 i 2011 til drøyt 1 million i 2030, som tilsvarer en vekst på nesten 60 prosent.
  • I 2040 er dette vokst videre til ca 1,3 millioner mennesker over 67 år, som dermed tilsvarer en dobling sammenliknet med i dag
  • Dette utfordrer samfunnet vårt på flere områder. Det gjelder for eksempel finansieringen av tjenester og pensjoner, samt tilgang på nok arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren.

Vi finner følgende i del 1 av rapporten:

  • Regionale utfordringer ved forgubbing rammer ulikt på forskjellige steder. Det er særlig mindre kommuner med skjev befolkningsstruktur som vil utfordres mot 2030.
  • Gruppen eldre over 67 år vokser i mange regioner med mellom 40 og 50 prosent de neste 12-15 årene.
  • I kommuner som har høyest eldrebølge og mest forgubbing, vil hver tredje innbygger være over 67 år i 2030.

Skyggedalen merker eldrebølgen

La oss se nærmere på noen lokalsamfunn som sliter mest. Vi har valgt å kalle denne typen kommuner Skyggedalen. Det betyr ikke at tjenestetilbudet i dag er dårlig eller at innbyggerne mistrives. I Skyggedalen er demografi og eldrebølgen mest tydelig mot 2030. Her følger tabellen med de 20 Skyggedalen kommunene:

Andel 67 år +
Kommune Fylke 2012 2030 Innbyggere
Ibestad Troms 25,7 % 40,3 % 1 410
Kvalsund Finnmark 22,1 % 35,2 % 1 010
Bindal Nordland 21,1 % 34,0 % 1 562
Loppa Finnmark 21,9 % 33,4 % 1 087
Bjarkøy Troms 24,8 % 33,1 % 455
Dyrøy Troms 21,5 % 32,8 % 1 188
Beiarn Nordland 23,2 % 31,8 % 1 097
Gratangen Troms 22,4 % 31,3 % 1 136
Måsøy Finnmark 20,2 % 31,2 % 1 243
Røyrvik Nord-Trøndelag 20,6 % 31,1 % 494
Torsken Troms 23,0 % 31,0 % 892
Leka Nord-Trøndelag 24,4 % 31,0 % 573
Evenes Nordland 19,9 % 30,7 % 1 359
Roan Sør-Trøndelag 21,8 % 30,6 % 987
Flatanger Nord-Trøndelag 18,9 % 30,5 % 1 141
Osen Sør-Trøndelag 22,3 % 30,3 % 1 020
Fedje Hordaland 22,0 % 30,3 % 576
Berg Troms 20,3 % 30,1 % 887
Fosnes Nord-Trøndelag 19,6 % 29,9 % 668
Vardø Finnmark 17,3 % 29,8 % 2 122
  • Av de 20 kommunene på bunn, befinner 17 seg i de fire nordligste fylkene. Dette er urovekkende for regionen.
  • Kommunene har i snitt 1.050 innbyggere, så dette er småkommuner med lite stordriftsfordeler i tjenesteproduksjonen og administrasjon.
  • Selv om kommunene har høy andel i dag, vil andelen over 67 år stige med i snitt 10 prosentpoeng.

Jeg tror at dette vil utfordre lokalpolitikken i alle disse kommuner og mange flere. Det vil prege Stortingets agenda i nær fremtid og valget i 2013.

Og det vil øke nytenkningen og forståelsen for å benytte mer velferdsteknologi for å løse utfordringene i eldreomsorgen.

På Telenor-konferansen 17.oktober vil jeg legge frem et scenario hvor vi ser på mulighetsrommet til å frigjøre arbeidskraft i 2030 ved bruk av teknologi og bedre organisering.

Det er ingen enkel løsning, men teknologien kan gi viktig drahjelp. Målet er at livskvalitet og trygghet i hverdagen for de eldre forbedres. Se saken her http://www.nordlys.no/naring/article6278833.ece

Mangel på helsepersonell er en større utfordring enn pengemangel for AS Norge mot 2020. Derfor er det viktig at fornyelsen kommer igang før bølgen med eldre blir langt verre å takle.

Fra 2025 kommer babyboom’ers fra 1946-1950 opp i 80-årsalderen, og vi vil mangle tusenvis av helsearbeidere. I Skyggedalen haster det ekstra mye. Der flytter mange av de unge bort og til storbyene.

Men vi skal huske at vi lever i ett land som har de beste forutsetninger for å temme eldrebølgen. Statsfinansene er gode, befolkningen vokser – både ved innvandring og fødsler, og vi har tid til å justere kursen.

Vi lever lenger – og det er faktisk en virkelig gla’nyhet for folket. Også i Finansdepartementet må de glede seg over livet – selv om budsjettet sprekker?

Har du meninger om denne saken? Interessert i hva andre mener? Følg debatten på Terje Strøms blogg

NA24 samler de beste kommentatorene. Her får du din daglige dose kommentarstoff

Kongens tale: Frihet gjennom 16 stortingsmeldinger!

Det er alltid høytid over Kongens årlige tale i Stortingssalen til de folkevalgte.

Med en lang valgkamp i vente er det ekstra spennende; hva kommer av ny politikk? I verdens rikeste demokrati er det høye krav til pengebruk og tiltak.

For Stortingssesjonen 2012-2013 startet talen, fra de rødgrønne, med tre ganger “frihet” i første avsnitt:

“Regjeringens mål er å gi mennesker i Norge frihet og trygghet, frihet til å leve meningsfulle liv og trygghet for jobb, egen økonomi og solide velferdstjenester. Regjeringen bygger sin politikk på at et sterkt fellesskap gir individuell frihet til flest.”

For et åpningsbudskap, sterkt! Jeg tolker dette som et Valgkampen 2013 vil handle om å vinne frihetsbegrepet tilbake fra de borgerlige. De ligger litt etter hovedfeltet på meningsmålingene, men ingen vil undervurdere Stoltenberg og co.

Det er mulig å tolke inn noen konkrete tiltak i talen også. Feks at det skal bli vanskeligere å drive trygdeeksport? De sier følgende: “Regjeringen vil fremme lovforslag med tiltak mot misbruk av velferdsordningene”. Jeg er veldig spent på hva de kommer med 8.oktober. Er det barnetrygd, kontantstøtte eller alle trygder som skal lovreguleres strengere, eller er det kun større straffer for kriminelle forhold. Mot slutten står det tydelig at de “står fast på EØS-avtalen” i året som kommer…

I avsnittet før står et annet konkret punkt i regjeringens statsbudsjett: “Regjeringen vil iverksette et forsøk med tilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med nedsatt arbeidsevne”. Ifølge TV-innslaget ikveld er det 30 millioner kroner til noen flere jobbhjelpere på NAV også, spesielt for ungdom. Det er en viktig sak.

Det åpnes for at helikoperet fra Rygge kan fly over til Oslo og hjelpe politiet. Her kommer det nok ganske mye mer i tillegg, naturlig nok.

Så kommer en lang opplisting av Stortingsmeldinger som varsles. Jeg kommer til hele 16 slike meldinger, som jo skal bety at ny, gjennomtenkt politikk er i anmarsj. Det gjelder på alle mulige områder som forskning, helse og velferdsteknologi, likestilling, distriktspolitikk, fremtidens barnehager, Digital agenda for Norge, boligpolitikken, om grunnopplæringen i skolen, forventede klimaendringer mfl.

Ja, det er lett å bli svimmel her, og vi vet lite om prioriteringer fremover. Denne typen meldinger vil (såvidt jeg vet) ikke ha budsjettpenger inkludert. Derfor kan de i verste fall bli et stort, akademisk slag i luften. På den annen side er det slik man utvikler politikk her på berget. I tillegg er det selvsagt partiprogrammer til alle politiske partier. Og de alternative statsbudsjetter til opposisjonen for 2013. Disse blir spesielt viktige denne gangen, da det kan bli konkret politikk i 2014… Særlig der de borgerlige er ganske enige.

Jeg er spesielt opptatt av velferdsteknologi, og her følger regjeringen opp Hagen-utvalget (NOU 2011:11). La oss håpe det betyr fortgang på tiltaksfronten. Boligmeldingen skulle vært ute for lenge siden, hvis en ser på samfunnsdebatten. Uansett en spennende sak, hvor det ikke finnes enkle løsninger.

For NyAnalyse sin del er også meldingen om regional utvikling og distrikts-Norge et potensial. For det første er det mye “på tvers” politikk for statsrådene å samle (eller ikke samle) seg om! Samferdsel, skatt, kommuneøkonomi, helse og forsvar ++. For ikke å glemme effektivisering av offentlig sektor. Samtidig lager vi gode flytte- og inntektsutredninger for tiden. Vi er til og med underleverandør til “prosjektet” Oslo OL i 2022.

Det er selvsagt en mengde gode intensjoner, meldinger og oppfølging av de “store” sakene; Nasjonal transportplan og Samhandlingsreformen i talen. Les hele her http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/trontaler/regjeringen-jens-stoltenberg-17102005–/hans-majestet-kongens-tale-til-det-157-s.html?id=700770

De andre sakene som Statsbudsjettet vil vise konkret; som SPs økninger i tollprosenter på mat, oljepengebruken og evt. skatteendringer kommer 8.oktober. Mest trolig ved en planlagt budsjettlekkasje noen dager før…

Frihet skapes ikke av en mengde nye Stortingsmeldinger, men det er lov å prøve seg!

Har du meninger om denne saken? Interessert i hva andre mener? Følg debatten på Terje Strøms blogg

NA24 samler de beste kommentatorene. Her får du din daglige dose kommentarstoff