hits

oktober 2017

Budsjett 2018: Her kommer tøffe-tøffe Siv

På torsdag skal tøffe-Siv legge frem Statsbudsjettet for 2018. 

Det er statsbudsjett som svært mange trodde en AP-regjering skulle "arve". Spørsmålet er om det ligger inne snubletråder i form av kutt i velferd? 

Blir det stormfylte dager fra budsjettfremleggelsen på torsdag? Stortinget er nytt, og mange vil vise seg frem.

Hvor går Norge i 2018?

Etter tre strevsomme år med oljekrise og svakt arbeidsmarked har norsk økonomi frisknet til igjen. Det snur sakte opp fra bunn.

Det var også en viktig årsak til at de borgerlige vant valget i september. 

SSB og Norges Bank spår 2 % vekst i norsk økonomi, og sysselsettingsveksten er tilbake på mer normale nivåer (+1% årlig). Arbeidsledigheten går ned, men det tar tid. Både effektivisering og at arbeidsledige mangler kompetansen arbeidsgivere etterspør (mismatch) spiller inn. 

Det er usikkerhet om oljeinvesteringene og ringvirkningene derfra. For region vestlandet er det godt at Norges Bank og SSB sier at bunn for oljeinvesteringene er i 2017. Neste år spår de en marginal vekst i oljeinvesteringene, og er i tilfelle godt nytt. 

På torsdag kommer Statsbudsjettet for 2018 med milliarder på milliarder med satsinger til gode formål.  

I Trontalen sier man at «Et bærekraftig velferdssamfunn» blir overskriften på regjeringens arbeid kommende år.

 

Betyr dette en tydelig endring i oljepengebruken? Eller er det et varsel om mer radikal miljøpolitikk?

Det kan typisk bety at reduksjoner i selskapsskatten blir motvirket av nye miljøavgifter. Regjeringen vet jo at Venstre vil ha fokus på grønt skifte!

I et Statsbudsjett ligger det også alltid harry-penger, som feks er å skru opp utbytte-prosenter på statsselskaper.  

Realøkonomisk handlingsrom på 4 til 20 milliarder

Finansdepartementet svarer selv dette på APs spørsmål ifm. Revidert budsjett 2017:

"For perioden 2014-2017 ble dette handlingsrommet anslått til 155,8 mrd. 2017-kroner i Perspektivmeldingen 2017."

"De nærmeste årene ventes 3-prosentbanen å gi rom for en gjennomsnittlig vekst i bruken av fondsinntekter på 3-4 mrd. 2017-kroner i året. Rundt en slik bane skal det i fastsettelsen av de årlige budsjettene også tas hensyn til konjunktursituasjonen i norsk økonomi. Videre anslås den underliggende veksten i skatte- og avgiftsinntektene fra fastlandsøkonomien til om lag 16 mrd. 2017-kroner per år. Tidligere vedtak, samt politiske målsetninger som kommer til uttrykk i intensjonserklæringer, stortingsmeldinger og flertallsmerknader i Stortinget, kan legge betydelige bindinger på fremtidige budsjetter."

En fordel for Regjeringen er at skatteinntektene er i ferd med å vokse. Strengt tatt skal konjunkturfasen korrigere oljepengebruk, men vrient å etterprøve. 

Hva som blir de store diskusjonene på budsjettdagen?

Skattekuttene som alltid. Oljepengebruken hvis den ikke er stram nok. Om regionale tiltakspakker mot ledighet er helt eller delvis reversert?

Og selvsagt hvis helsesektoren ikke får nok bevilgninger, på vei inn i eldrebølgens tidsalder. 

En dark horse er økte egenandeler innen helse for grupper med best økonomi.

På torsdag får vi svaret fra Siv og co. Tøff eller ikke.

**

Lenke Kongens tale (Trontalen) https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hans-majestet-kongens-tale-til-det-162.-storting-ved-dets-apning/id2573668/

Lenke til tidligere Statsbudsjetter https://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-2017/