hits

desember 2014

Mot normalt i oljelandet, krise eller ikke krise?

Ifølge ny SSB statistikk er vårt konsum per innbygger 35 prosent over EU snittet. Og 20 prosent over svenskene. Vi er den arrogante storebror i Norden. Men vi legger igjen mye penger i svenskehandel. Siste tallet viste 14 milliarder, opp 10 % fra året før.  

Vi har i tillegg spart opp dobbelt så mye som vi trodde i 2001-2002. I alles store Pensjonsfond som sitter på over 1 million kroner per nordmann. Det betyr at vi kan legge ned alt arbeid i 2-3 år for å bruke opp pengene... Men kapitalen jobber for oss i alle land vi eier en del av utlandets bedrifter.

 SSB skriver: En nærmere analyse av de ulike konsumområdene viser at Norge i dag bruker relativt sett mer penger på fornøyelser enn nødvendighetspregede goder.

 

Blir det annerledes i oljelandet de neste årene?

God krise, men tøff omstilling

Det er tid for omstilling og det er på høy tid at arbeidskraft frigjøres til andre sektorer enn oljå. Lønnsbidraget fra oljepush har gjort offentlig sektor dyrere og SMB bedriftene mindre konkurransedyktige. Den oljeavhengige stat trenger frisk luft og forandring.

Hvis andre politikere følger opp Venstre - og andre Stortingsrepresentanters - mål om drahjelp til små og mellomstore bedrifter, kan vi skape mye nytt.

Mot normalt...

Vi var i en stor ubalanse. Men prisene på verdensmarkedet gjorde det umulig å si "nei takk" til mer. Det dro oss opp raskt, men nå blir det mer normalt igjen. Og det fine med normale tider er at kunnskap, innsats og gründerskap kommer på moten.

Flaks igjen? Heldigvis har vi som lever i Nordens Kuwait flaks igjen.

Lav rente lenger, mindre lønnspress, tradisjonell eksport går bedre,  og det gir åpning for mer skattekutt i krisepakke eller Revidert budsjett.
Norge 3.0 - På lag med fremtidens teknologi

Statsminister Erna Solberg har uttalt at kunnskap er fremtidens olje. Jeg er helt enig, men det betyr ikke at oljen blir uviktig.

Vi lever av hverandres arbeid, og kapital og teknologi som støtter arbeidet vårt!

I dag har Bergen Næringsråd og Civita et spennende møte i Bergen: Om ett mer effektivt Norge!

Jeg ble forhindret i å reise over denne gangen, men skal se det hele på nettet. http://www.civita.no/

 

Senior- og eldrebølge: Norge står ovenfor en stor eldrebølge som vil påvirke utgiftene på kommunebudsjetter i hele landet. Hvert år fremover vil antallet eldre over 67 år øke kraftig, mens arbeidsstyrken øker langt mindre. I en utredning som NyAnalyse har gjort for EVRY anslås det at Norge kan mangle opp mot 250 000 årsverk i 2040. Hovedårsaken er all arbeidskraften som trengs for å takle eldrebølgen.

«Varm teknologi» og høyere produktivitet kan imidlertid løse en stor del av dette gapet. Samtidig vil IT-drevet produktivitetsvekst gjøre at nordmenn får høyere forbruksmuligheter og levestandard.


Typisk norsk å være god
Vi må huske at Norge kanskje står best rustet i verden til å takle utfordringene fra eldrebølgen. Vi har en stor oljeformue, en høyt utdannet arbeidsstyrke og sterke bedrifter. I følge finansdepartementet står arbeidskraften for 81 prosent av nasjonalformuen. Det er derfor så viktig å bruke arbeidskraften riktig, og svært ofte er teknologien bak hver ansatt viktig for effektivitet. Ny forskning fra SSB viser at IT bidrar til høyere produktivitet i samfunnet. Tilstrekkelig tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft innen teknologi og realfag er derfor essensieltProduktivitet 3.0
De siste ti årene har produktivitetsveksten i norsk arbeidsliv falt tilbake fra 2-2,5 prosent til rundt 1 prosent. Forskerne vet ikke årsaken, men det kan tyde på for dårlig utnyttelse av teknologien vi har tilgjengelig. Ekspansjon i byggebransjen og arbeidsinnvandring kan forklare noe, men politikerne kan ikke se bort fra en svak trend.

Det kommer en viktig rapport fra Produktivitetskommisjonen i februar. Videre er Scheel-utvalgets høring viktig for ny produktivitet.

Og regionreformen til Jan Tore Sanner vil ha sine kostnader og samfunnsgevinster.

En ting er sikkert; NyAnalyse og andre aktører med interesse for samfunnet, har ett spennende 2015 i vente.

 

Ja, for hva skal vi gjøre hvis oljen blir så veldig lite verdifull.

Dream on, den er viktig fortsatt. Og kanskje vi trenger en oljepause for å bli mer effektive?

Radikal uke: Rentekutt og Piketty.

Hva skjer i verdens rikeste land?

Alt fra ungdom, samfunnsøkonomiske nerder og politikere strømmer til Thomas Piketty-konsert ved Universitetet i Oslo. Tidligere denne uken har oppvarmingsbandet Scheel & the blues Brothers levert radikal jazz som er langt unna main stream.

Verdens mest kjente økonom kommer til å spille en melodi om at ekstreme ulikheter i USA og UK, gjør det nødvendig for lille Norge å holde skattene høyt. Jeg liker de lange tidsseriene og hans arrogante tone mot erfarne forskere med utdaterte data. Jeg tviler litt mer på hans forståelse av næringsutvikling i ett land med 5,1 millioner innbyggere hvor reallønninger har steget ca 40 % på 10-12 år. Rentekutt til de som har mest fra før?

Samtidig kutter Norges Bank renten til historisk lave 1,25%. Det øker forskjellen mellom de som eier egen bolig, har stort lån og de som ikke har kommet inn på boligmarkedet.

Siden verden utenfor er vond og vanskelig, setter Olsen & friends ned styringsrenta. Høy arbeidsledighet i Europa tvinger AS Norge til å gi norske boligeiere dagens dobbel. Lav renteutgift og høy boligprisvekst. Problemer i oljå skremmer Olsen og dermed kommer det flere kutt i 2015.

Politikk og sånn

Siv og Erna sitter på gjerdet med oljepengene klare til bruk. Hvis ikke norsk økonomi skaper nok jobber på egen hånd (kapital og innovatører), kan de slå til slik Jens gjorde i 2009. Det er nok 50/50 sjanse for at tiltakspakker følger i Revidert i mai. Mitt tips er at skattesystemet blir brukt mer aktivt av borgerlige politikere.

Det beste er hvis vi slipper for mye Keynes denne gangen. Det er ofte det motsatte av omstilling.

Sjefen i Norges Bank ble spurt om det er krise i norsk økonomi. Nei, det er en spesiell nedgang innenfor oljenæringen svarte han.  

 

Etter en periode med oljeboom hvor Vestlandet har støvsugd landet for dyktige ingeniører og industrien har vridd seg mot offshore, blir det verre i 2015. Fastlands-Norge vil vokse med kun rundt 1,5% neste år, og ledigheten vil øke mot 4 %.

Le paradis du nord

For landet Piketty kommer fra er Norge det nærmeste paradis på jord. Et likhetsideal, 1 av 3 ansatte jobber i stat og kommune, og at staten eier 35 % av Oslo Børs. En globaliseringsgevinst som tikker inn på Pensjonsfondet som hele folket tar del i. Han mener noe om at Norge er den verste kapitalisten i klassen, men det er ikke sikkert han legger mest vekt på det i morgen? 

Hjemme i Frankrike har 85% av folket liten eller ingen tillit til landets president, og ledigheten er høy. Ulikhetene er høyere enn i Norge, og veksten er lavere. Derfor må man ikke kutte skatten i lille Norge ned mot 20%? Her lukter jeg Scheel-trøbbel. Å gå ned til 20% selskapsskatt kan også være å gi mest til de største bedriftene. Det er ikke fair mot viktige SMB'er. Derfor kommer vi aldri til 20%.

Og vet han egentlig hvilke virkninger skatteendringer har for selvstendige, nyrike 'bønder i fra Nord' sammenliknet med adelen fra slottene i Loiredalen.

Som de sa det i gamle dagers Frankrike (og dagens Norge?): L'Etat c'est moi.

Bienvenue monsieur Piketty!ts@nyanalyse.no - @nyanalyse

Total oljeformørkelse i norsk økonomi?

 

Jeg hørte på SSB-forskerne på 4.desember. De spår at Norge faller ned i 2015, men hopper opp igjen i 2016.

SSB spår kun 1% BNP-vekst i fastlands-Norge neste år, som er svært lavt i norsk sammenheng. Arbeidsledigheten øker til 4 % i 2016. 

Men det kan bli bedre allerede i 2016, siden renten kuttes fra 1,5 til 1% våren 2015.  Og effektene fra skattekutt, samme høye oljepengebruk og bedre konkurranseevne hos tradisjonell eksportnæring drar oss opp.

Tradisjonell eksport reddet av svak krone, rentekutt og mindre lønnspress. 

En krone som er 8,60 mot Euro i 2-3 år trekker opp andre eksportnæringer igjen, som har skjedd delvis allerede. 
Boligpriser usikre, for lavt anslått? 

Videre faller boligprisene noe tilbake, og stiger med kun 0,2 % i 2015. Dette er veldig pessimistisk, og kan trolig bare stemme for Rogaland - men ikke for Østlandet og Midt- Norge. NyAnalyse jobber med en rapport for Huseiernes landsforbund som kommer om ca 2 uker.  

Eldrebølge og innvandringseffekter 

Høy sparing og svak sysselsettingsvekst er både mange som går naturlig ut av arbeidsmarkedet, og mindre arbeidsinnvandring når arbeidsledighet øker mot 4%.

Norsk arbeidsmarked er som et fleksibelt trekkspill. Flere tar utdannelse 1 år lenger i dårlige tider. Noen flere går hjemme med barn lenger?  

Norge kommer trolig styrket gjennom 'oljekrisen' 2015-2016. Med noe høyere arbeidsledighet, som er vanskelig for de som rammes. Men for AS Norge vil det gi en mer balansert næringsstruktur. Foreløpig har nok over 50% av de oppsagte innen oljå fått nye jobber.

 

Erna "happy"?

Erna Solberg vil takke høyere krefter for at mindre oljeavhengighet kom som følge av OPEC, globale trender og nytt kostnadsfokus mv.

Regjeringen kan vente og se an om det kommer rentekutt frem til revidert budsjett? 

Da kan de kjøre i gang nye målrettede tiltak for arbeidsmarkedet. Hvis nødvendig. 

Det er ingenting som er mer takknemlig for en Regjering enn å kunne redde de ansatte fra høy arbeidsledighet, og dermed trygge jobbene. Det så vi da Stoltenberg benyttet alle gode virkemidler under Finanskrisen i 2009.

 
Utfordringen vil alltid være om jobber er jobber. Eller om private arbeidsplasser har en større verdi. Det blir spennende å følge tiltakene som evt. kommer i Revidert budsjett. 

Todelingsforbannelsen er brutt.

Fagøkonomer og politikere har vært enig om at oljesektoren har vært i for rask vekst; både lønninger og investeringer har tatt ressurser fra annen virksomhet. 

Det har vært luksus, men skapt balanseproblemer. Nå blir økonomien i AS Norge mer normal, og vi har mange virkemidler på lager. Stikkord er skatt, arbeidsmarkedstiltak, mer offentlig prosjekter (bygg & anlegg) - og lavere rente fra Norges Bank.

Men noe flytting fra Vestlandet til andre deler av landet kan det bli i 2015-2016. Det betyr at kommuner i Hedmark og Oppland kan få tak i ingeniører til under 800.000 kr i lønn?

Norge er ikke i en total oljeformørkelse. Vi tar en fornuftig pust i bakken. Og det sikrer bedre balanse i "verdens rikeste land". 

Jeg tror faktisk veksten blir noe bedre enn 1 % i 2015, men utfordringer blir det i deler av arbeidsmarkedet.

Finansdebatt: Kald krig i Stortinget?

 Finansdebatten er både 17.mai og julekvelden på en gang for finanspolitiske nerder som meg.

Det triste er at nyanserte diskusjoner overskygges fullstendig av "kald krig" i politikken. Alt H-FRP kommer med er på trynet ifølge de rødgrønne, og alt AP foreslår er håpløst ifølge de borgerlige.

Jeg så det under min periode som rådgiver i 2006-2010. Men ser det klart lettere i dag når det skjer såå mye rart.

Dette vil jeg gjerne ta tak i Polyteknisk forening, gr. for Samfunnsøkonomi, hvor jeg er styreleder fremover. Vi er nødt til å frigjøre politikere fra den klamme hånd som ofte er oppdragelsen i ett radikalt ungdomsparti. Enten det er sosialistisk eller liberalt.

Mitt håp er at folket tar tilbake Stortinget, og at media er mer nyanserte i sine oppfølginger.

Statsbudsjett 2015:

Det største løftet de siste årene er samferdsel, barnehager, alderspensjoner og kommune-Norge (mye velferd).

Jeg ber om at en ærlig finanspolitiker svarer på om de er uenig i dette.

 

Forskjellene i norsk politikk er nokså marginale, og overdrivelser er ikke måten et sivilisert samfunn bør opptre. Unge mennesker er svært lite opptatt av politikk.

Politikk er 40- og 50-åringenes lekekasse. 

Mediene er med på notene; både ved jakten på en mindretallsregjering. Og å sikre at noen mister ansikt.

"Det er så artig å plage politikerne", som en mediemann sa ærlig nok.

 

Vel, jeg er mer opptatt av en balansert og vekstkraftig utvikling for AS Norge.

Det er flertall for 5,2 mrd kr i skattekutt for AS Norge i 2015, sa SivJensen nettopp. Jeg tror Norge trenger lavere skatt. Det blir knakende feil å si at det går ut over gode formål. Vi kan ikke leve av veibygging alene.

Er det noen som skjønner hvor lite skattekutt det egentlig er? 4-5 promille av Statsbudsjettet, og etter 8-10 år med kun vekst i offentlig utgifter.

Bondevik 2 leverte skattekutt som lå høyere i fireårsperioden sin 2001-2005, enn der Regjeringen med støttepartier ligger hittil. 24 mrd 2005 kroner. Med 4-5.000 mrd nye blanke kroner på Oljefondet er den norske skattedebatt ganske smålig.

 

Vi dreier innsatsen mot investeringer. Vi løfter frem helse, justis, samferdsel mv sa Jensen videre. Ja, hyggelig det, men det er ikke opposisjon og medias rolle å gi ros. Da fikk man heller ikke mye skryt fra velgere, organisasjoner eller andre...

Jeg er redd for at vårt samfunn sløser med ressurser. Vi er rikest i verden. Vi er best rustet til å sikre fremtiden for nye generasjoner.

Men i debatten om fremtidens olje, nemlig nyskaping og bedre realpolitikk, er hver eneste politikere gissel i sitt eget partiprogram.

Oppfordring:  Grow up, & do it fast.

For velgerne - og pragmatiske bedrifts-ledere - kan sette seg på gjerdet, og i verste fall bli der!