hits

Glem 65 prosent skatt!

En trussel om 65 prosent skatt er ikke smart kommunikasjon. Uansett hva makromodellene spår hvis vi ikke gjør noen endringer før 2060. Men det er helt sikkert en ny normal for norsk økonomi, hvor...

DnB: Skal selv ha bank!

Når DnB legger ned halvparten av filialene i Norge, kommerdet naturlig nok sterke reaksjoner. Hvis vi spørhvem som har ansvaret for nedleggelsene; så er svaret: deg og meg! Vi bruker ikke bankkon...

Oljelandet i krise?

Oljeprisen har falt dramatisk og arbeidsledigheten stiger til 4,6 prosent eller 130.000 personer. Dette er høyt i norsk forstand. For Norge er det ikke krise ennå , men det er enorme utfordringer i...

Erna: 2016s største DJ.

En Remix kan forbedre originalen eller den kan ødelegge den fullstendig. Remix er en alternativ versjon av en plateinnspilling, laget med utgangspunkt i den originale. Begrepet kan brukes om anne...

Sandberg i maskineriet

Det som er bra for Statoil er bra for Norge. Det som er dårlig for Statoil er dårlig for landet? Oljeprisen ligger nede på historisk lave nivåer på 35-40 dollar. Den siste som går slukker lyset. ...

Rentekutt og flyktninger

Jeg ser til en viss undring at samfunnsøkonomer tror rentekutt i desember er i fare pga økt pengebruk på flyktninger. Den er for enkel. I teorien er det mulig å tenke sånn, men det er ikke slik at...

Skattebråk i VG

Bråket om skatt er i gang igjen. Det er ingen som tviler på at Regjeringen ønsker å bidra til å hjelpe norsk næringsliv i en svært krevende situasjon. Samtidig koster lavere personskatt 20 mrd hvi...

Krise for mange kommuner?

Oljeaktiviteten og ringvirkninger derfra påvirker sysselsetting og skatteinntekter. Det er helt tydelig at skatteinntekter fra næringslivet faller noe tilbake i 1.kvartal 2015, sammenliknet med i ...

Vi lever livet - på nett?

Hele 9 av 10 nordmenn i alderen 9- 97 år er på internett i løpet av en vanlig dag! SSB skriver "Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på Internett per dag". Vår mediehverdag ...

Et helt umulig rentemøte?

Øystein Olsen kjenner på presset idag. Boligmarkedet koker, men Sverige har satt renten ned fra -0,1 til -0,25 %. Uansett hva Olsen velger, blir det feil for deler av norsk økonomi. Hvordan skal ...

The Norwegian Model

Det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi rett før Regjeringens budsjettkonferanse. Flyene står på bakken og mange fortviler. SSB har spådd kun 1 % vekst i AS Norge for 2015. ...

Skolemat kommer til Norge!

UTFORDRING 1 - DÅRLIG LÆRING, DROP OUT OG OVERVEKT I Norge er både drop out og overvekt et stort samfunnsproblem. Da er det viktig å starte tidlig med tiltak som kan gi positive effekter på nordme...

Norge rett på dunken.

Boligprisene spratt i været i desember, og bankene løper om kapp etter boligkundene. Renten er på vei ned til 2,7 % på mange boliglån. Oljen blir mindre verdt for hver dag som går. Og Stavanger ha...

Boom & Bust med Helge Lund

Mørke skyer på oljehimmelen. Helge Lund går av som viktigste sjef i olje-Norge. Dette skjer samtidig med at det er stor usikkerhet om oljebidraget i norsk økonomi fremover. I perioden 2008 til i ...

Borgerlig skattekabal.

BUDSJETTKONFERANSE Det går rykter om at forslaget til Statsbudsjett for 2015 tar bort mer enn 30% av formuesskattenved at satsen til staten går fra 0,3 % til null. Videre at bunnfradraget økes fra...

Erna får mindre oljedop.

OLJÅ og resten av norsk økonomi. Hva skjer? Hvis vi skal se litt nøkternt på situasjonen og ikke rope "krise". ALLE har vært opptatt av problemet med todelingen i norsk økonomi med høye lederlønn...

Nye tanker - alltid beredt.

AS Norge er på tenketankesporet. Det er ikke typisk norsk, men det kan berike det politiske ordskifte. Civita har gjort suksess, særlig etter at Kristin Clemet tok over tenketanken på Høyresiden. ...