Nydalens tenketank

Møtested Nydalen for de borgerlige partiene må sette tonen for den lange valgkampen. Det nytter ikke med stadig uenighet om håndteringen av flyktninger.  Flere utfordringer står i kø for den ...

Rogaland i revers?

Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland. Firerbanden står for 53 prosent av skatteinngangen i Norge. Oljebrems - Rogaland i revers. Det begynner å vise seg i regionale tall. En oppgang på drøyt ...

hits